);

Formació en competències de català

Curs d’aprenentatge de les competències bàsiques de català, per poder comunicar-se en català en àmbits públics i professionals que requereixen un cert domini de les habilitats orals i escrites.
Dilluns de 17:30 a 18:30

Inici: 7 de setembre 2020
Fi: 30 de juny 2021

PREU
30€ mensuals (cost real: 60€)

MATRÍCULA
50€ (els Socis Amics no pagaran matrícula)