);

Habilitats personals

Grup terapèutic amb l’ objectiu de facilitar la percepció i canalització de les emocions i de promoure els diferents tipus de pensament que ens ajuden a resoldre conflictes i petits problemes qüotidians. L’objectiu final és impulsar l’autonimia

Dilluns, de 17.30 a 19.30 h.

De octubre a juny
INICI: 5 d’octubre de 2020

105,1€ mensuals (cost real: 109,60€)