);

Informàtica i més

Practiquem en l’ús de l’ordinador, Internet, el mòbil i les seves aplicacions. Fem-ne un ús segur.

Horari:
Dilluns, de 17.30 a 19.30 h.

De setembre a juny
INICI: 7 de setembre de 2020

PREU
80,2€ mensuals (cost real: 129,9€)

MATRÍCULA
50€ (els Socis Amics no pagaran matrícula)