Informàtica i més

Curs d’ introducció en l’ ús de l’ordinador, el mòbil, internet, les xarxes socials i altres aplicacions.

Horari:
Dilluns, de 17.30 a 19.30 h.

De setembre a juny
INICI: 9 de setembre de 2019

PREU
79€ menuslas (cost real: 128€)

MATRÍCULA
50€ (els Socis Amics no pagaran matrícula)

Dades primera persona (pare o mare)

Dades segona persona (opcional)

Dades persona amb discapacitat


SiNo


Accessibility