La sexualitat que ja arriba
L’educació afectivo-sexual de les persones amb discapacitat intel·lectual és indispensable perquè puguin tenir l’autonomia i l’autoestima necessàries per poder tirar endavant el seu projecte de vida.Oferirem eines per poder entendre, abordar i posicionar-se davant la sexualitat de les persones amb SD i també plantejar-se l’ansietat que produeix el tema.

Formació orientada a famílies d’infants i adolescents

Formadora: Beatriz Garvia

28 d’octubre, de 18:00 a 20:00 h.

Cost: 40€

Preu final: Gratuït

Accessibility