);

Programa de formació continuada 1r curs i 2n curs

Curs adreçat a persones +16 anys d’edat, que finalitzen l’escolaritat obligatòria, en centres ordinaris o centres d’educació especial, amb la finalitat de consolidar els aprenentatges desenvolupats durant aquesta etapa i facilitar les competències transversals bàsiques que fan possible la transició cap a la vida adulta.

De dilluns a divendres, de 09.30 a 13.00 h.

De setembre a juny
INICI: 14 de setembre de 2020

5 dies a la setmana: 188,3,50€ mensuals (cost real: 81,60€)
4 dies a la setmana: 152,3€ mensuals (cost real: 625,2€)
3 dies a la setmana: 118,2€ mensuals (cost real: 468,9€)
2 dies a la setmana: 82,2€ mensuals (cost real: 312,6€)
1 dia a la setmana: 48,7€ mensuals (cost real: 156,3€)

MATRÍCULA
50€ (els Socis Amics no pagaran matrícula)