);

Tècniques creatives per créixer

Formació que pretén millorar la expressivitat corporal i augmentar la consciència del propi cos per afavorir el creixement personal dels participants i aplicar allò aprés en aquest curs a la millora de la nostra situació laboral.

Formadors: Docents BAU

Per a més informació contacteu amb la responsable de formació: Laia Vinent (lvinent@fcsd.org)

Dimarts i dijous, de 10:00 a 12:00 h.

DATA D’INICI: 18 de gener de 2022
DATA FINALITZACIÓ: 24 de març de 2022

PREU
0€