);

Actualitat

La directora general de la Fundació Catalana Síndrome de Down i el director de l’àrea infantil i coordinador del servei de Seguiment en l’Etapa Escolar, es van reunir amb el conseller d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

L’objectiu és promoure la inclusió social en els diferents contextos educatius

La directora general de la Fundació Catalana Síndrome de Down (FCSD), Katy Trias; i el director de l’àrea infantil i coordinador del servei de Seguiment en l’Etapa Escolar, Artur Fernández, es van reunir amb el conseller d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Josep Bargalló, amb l’objectiu de seguir treballant colze a colze en el procés d’inclusió escolar dels infants i adolescents amb la síndrome de Down.

Els responsables de la FCSD van exposar les característiques del servei de Seguiment en l’Etapa Escolar fent èmfasi en la intervenció que es realitza en els grups terapèutics i d’aprenentatge. Aquests ofereixen un espai complementari al marc escolar ordinari i afavoreixen el desenvolupament personal dels infants i adolescents i la seva inclusió social, perquè faciliten el context idoni per al reconeixement de les capacitats i l’acceptació de la discapacitat. Això possibilita la construcció de la pròpia identitat i l’assoliment de graus més alts d’autonomia i aprenentatge.

Suport a l’educació inclusiva

Durant la reunió també es va analitzar l’aplicació del Decret de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu i es van apuntar actuacions que poden afavorir la inclusió de les persones amb la síndrome de Down (SD), com mesures organitzatives (tallers, racons, grups flexibles, desdoblaments, dos professors a l’aula, aula oberta a secundària…) i curriculars (treball en projectes, diversificació curricular, treball cooperatiu o adaptacions curriculars).

Una altra aspecte que es va abordar van ser les activitats que la FCSD dirigeix a la comunitat educativa per donar resposta als aspectes de formació i sensibilització entorn la SD, desenvolupar competències de col·laboració i prendre consciència de les actituds discriminatòries.

En aquest sentit, la FCSD organitza activitats docents per a oferir formació i suport als mestres i professionals, col·labora amb els centres en el seguiment psicopedagògic dels alumnes atesos en els grups i sensibilitza l’alumnat sobre la SD per potenciar l’acceptació.

Per a més informació sobre el Servei de Seguiment en l’Etapa Escolar, podeu clicar el següent enllaç.

Comparteix!