);

SD Revista Mèdica Internacional sobre la Síndrome de Down

El seu objectiu és, d’una banda recollir els coneixements actuals sobre els aspectes mèdics de la síndrome de Down; i d’altra banda, tractar aquells aspectes psicopedagògics que per la seva relació amb el camp mèdic puguin tenir un interès pràctic per a pediatres generalistes i especialistes relacionats amb la síndrome

SD-DS és quadrimestral i es distribueix gratuïtament a tots els pediatres, neuròlegs, altres especialistes i persones interessades.

SD-DS considerarà per a la seva publicació treballs clínics o d’investigació relacionats amb la síndrome de Down en totes les seves branques. També publica les activitats científiques, professionals i socials de la Fundació.

Amb la col·laboració de: